ภาพกิจกรรม

           
             
 eco challenge 2020 15 jan mar    eco challenge 2019 15 oct dec    eco challenge 2019 14 july sep    eco challenge 2019 15 april june
             
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร์ ระยอง
  ร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนกรอกยายชา   ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
และ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
  ประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
             
             
 2    1   2    4 
             
มอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลาม
ชุมชนหนองแฟบ
  มอบงบประมาณสนับสนุน   สนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหาดสุชาดา  

หลักสูตร ฝึกอบรมดำน้ำ โครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

ทางทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง