กนอ. นำผู้บริหาร Thailand Board of Investment - BOI Osaka
เยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม Smart Park และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาววิชชุดา สีมาขจร ผช.ผวก. (บริหาร) ,นายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Thailand Board of Investment - BOI Osaka เยี่ยมชมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และรับฟังบรรยายภาพรวมข้อมูลพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลและส่งเสริมการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม Smart Park พร้อมทั้งขึ้นชมทัศนียภาพ พื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ที่ อาคาร VTMS สทร.
 
599797 599801 
 S 144760963 0  599876