วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช. ผอ.สทร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. พร้อมบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC) ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ารับฟังบรรยาย การบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 พร้อมชมทัศนียภาพความก้าวหน้าของพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ที่ชั้น 16 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

1 DSC 2971 
 DSC 3029  DSC 3060