วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร.ให้เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชมรมชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อให้การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจฯ ภายใต้แบรนด์ “ย่าเอ็นยืด” เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชมรมชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินพระ

 S 70230024