วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช. ผอ.สทร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. ร่วมสนับสนุนโครงการ “ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ฟุตบอลกระชับมิตร วันงดสูบบุหรี่โลก ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ยอสซ่า ชอคเกอร์ คาเฟ่ แอนด์ สปอร์ต หนองตะพาน

 

S 70230092 S 70230088
S 70230104 S 70230106