วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 และ รก.ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 และ นางสาวปรางค์ทิพย์ พงษ์ประเสริฐ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1(ระยอง) พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยประกอบด้วย กุ้งขาว 300,000 ตัว ปลากะพงขาว 1,000 ตัว เต่าตะนุ 1 ตัว จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ณ บริเวณหน้าโรงแรม Cruises the pool access หาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง

 

 S 7995497 S 7995518
 S 7995434  S 7995443