วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก และ รก.ผอ.สทร มอบหมายให้นายดำเนิน สารศรี ผช ผอ.สทร. , นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ พร้อมบริษัทที่ปรึกษา PMSC ร่วมให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงคณะที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ตามประเด็นแผนพัฒนาขีดความสามารถ การให้บริการของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และสถานะแผนการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า เข้าออกท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ที่อาคาร VTMS
 
 DSC 3065  DSC 3067
 DSC 3086  DSC 3121