วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก และ รก.ผอ.สทร มอบหมายให้นายดำเนิน สารศรี ผช ผอ.สทร., นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ พร้อมบริษัทที่ปรึกษา PMSC ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันการสร้างชาติ นำคณะผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC (นสช. EEC) เพื่อให้ผู้ อบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของประเทศมองเห็นอนาคตคิดเชิงรุก กล้าทำสิ่งใหม่ๆ ท่ามกลางภาวะความเปลี่ยนแปลงในบริบท การพัฒนาพื้นที่ EEC พร้อมขึ้นชมทัศนียภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ที่ชั้น 16 อาคาร VTMS
 
 DSC 3200  DSC 3184
 DSC 3233  DSC 3247