ผลสำรวจความพึงพอใจ

ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1  
ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2553   ครั้งที่ 2