รายงานเรือและสินค้าผ่านเข้าออกท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปีงบฯ 2567   ปีงบฯ 2566   ปีงบฯ 2565   ปีงบฯ 2564   ปีงบฯ 2563   ปีงบฯ 2562   ปีงบฯ 2561   ปีงบฯ 2560   ปีงบฯ 2559   ปีงบฯ 2558   ปีงบฯ 2557   ปีงบฯ 2556   ปีงบฯ 2555   ปีงบฯ 2554
ต.ค. 66 ต.ค. 65 ต.ค. 64 ต.ค. 63 ต.ค. 62 ต.ค. 61 ต.ค. 60 ต.ค. 59 ต.ค. 58 ต.ค. 57 ต.ค. 56 ต.ค. 55 ต.ค. 54 ต.ค. 53
พ.ย. 66 พ.ย. 65 พ.ย. 64 พ.ย. 63 พ.ย. 62 พ.ย. 61 พ.ย. 60 พ.ย. 59 พ.ย. 58 พ.ย. 57 พ.ย. 56 พ.ย. 55 พ.ย. 54 พ.ย. 53
ธ.ค. 66 ธ.ค. 65 ธ.ค. 64 ธ.ค. 63 ธ.ค. 62 ธ.ค. 61 ธ.ค. 60 ธ.ค. 59 ธ.ค. 58 ธ.ค. 57 ธ.ค. 56 ธ.ค. 55 ธ.ค. 54 ธ.ค. 53
ม.ค. 67 ม.ค. 66 ม.ค. 65 ม.ค. 64 ม.ค. 63 ม.ค. 62 ม.ค. 61 ม.ค. 60 ม.ค. 59 ม.ค. 58 ม.ค. 57 ม.ค. 56 ม.ค. 55 ม.ค. 54
ก.พ. 66 ก.พ. 65 ก.พ. 64 ก.พ. 63 ก.พ. 62 ก.พ. 61 ก.พ. 60 ก.พ. 59 ก.พ. 58 ก.พ. 57 ก.พ. 56 ก.พ. 55 ก.พ. 54
มี.ค. 66 มี.ค. 65 มี.ค. 64 มี.ค. 63 มี.ค. 62 มี.ค. 61 มี.ค. 60 มี.ค. 59 มี.ค. 58 มี.ค. 57 มี.ค. 56 มี.ค. 55 มี.ค. 54
เม.ย. 66 เม.ย. 65 เม.ย. 64 เม.ย. 63 เม.ย. 62 เม.ย. 61 เม.ย. 60 เม.ย. 59 เม.ย. 58 เม.ย. 57 เม.ย. 56 เม.ย. 55 เม.ย. 54
พ.ค. 66 พ.ค. 65 พ.ค. 64 พ.ค. 63 พ.ค. 62 พ.ค. 61 พ.ค. 60 พ.ค. 59 พ.ค. 58 พ.ค. 57 พ.ค. 56 พ.ค. 55 พ.ค. 54
มิ.ย. 66 มิ.ย. 65 มิ.ย. 64 มิ.ย. 63 มิ.ย. 62 มิ.ย. 61 มิ.ย. 60 มิ.ย. 59 มิ.ย. 58 มิ.ย. 57 มิ.ย. 56 มิ.ย. 55 มิ.ย. 54
ก.ค. 66 ก.ค. 65 ก.ค. 64 ก.ค. 63 ก.ค. 62 ก.ค. 61 ก.ค. 60 ก.ค. 59 ก.ค. 58 ก.ค. 57 ก.ค. 56 ก.ค. 55 ก.ค. 54
ส.ค. 66 ส.ค. 65 ส.ค. 64 ส.ค. 63 ส.ค. 62 ส.ค. 61 ส.ค. 60 ส.ค. 59 ส.ค. 58 ส.ค. 57 ส.ค. 56 ส.ค. 55 ส.ค. 54
ก.ย. 66 ก.ย. 65 ก.ย. 64 ก.ย. 63 ก.ย. 62 ก.ย. 61 ก.ย. 60 ก.ย. 59 ก.ย. 58 ก.ย. 57 ก.ย. 56 ก.ย. 55 ก.ย. 54