วันที่ 11 มกราคม 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ กนอ. ในนามของคณะทำงานเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องสมเจตน์ สนพ. โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีเด็กๆ 200 คน ในเขตเทศบาลมาบตาพุดและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม รับฟังความรู้เรื่องการจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน และมี 4 ฐานความรู้ เพื่อฝึกทักษะ พัฒนา ให้คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ร่วมเล่นเกมส์ อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน พร้อมทั้งยังได้ลุ้นรางวัลอีกมากมาย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดงาน และดังคำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้เด็กๆ ในปีนี้

 

IMG 9515 IMG 9491 
IMG 9608 DSC 8600
DSC 8627 DSC 8553