วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายกฤติภัทร แสนนาใต้ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ CSR ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลพระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกของกลุ่มคนรักษ์ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 142 ร้านค้า โดยชมรมเกิดจากการรวมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของริมหาดแสงจัน-สุชาดา มีจิตอาสาสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และพิทักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ เก็บขยะบริเวณริมหาด เพื่อคืนความสะอาดและสวยงามของทะเล ในโอกาสนี้ สทร. ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและของรางวัลสำหรับเล่นเกมส์แจกผู้ร่วมงาน ซึ่งมีเทศบาลตำบลเนินพระและจิตอาสาชาวเนินพระร่วมงาน ณ ริมหาดแสงจันทร์-สุชาดา

 370712