วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. ให้การต้อนรับ นางสาวผานิต รัตสุข ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานการตอบโต้ เหตุฉุกเฉินอุบัติภัย จากสารเคมีในพื้นที่ จ.ระยอง โดยมี นางสาวปารณีย์ บุญช่วย วิศวกร 7 สทร. และนายคมกฤช จำปาจันทร์ ผจก.ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(EMCC) สนพ. ร่วมบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และแผนฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุด พร้อมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 IMG20230210094721  IMG20230210100144
 IMG20230210101055  IMG20230210101657