กนอ.พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. นางจุไรศรี ไชยศรี ผช.ผอ.สนพ. พร้อมเจ้าหน้าที่นิคมและท่าเรือพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ 1 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง พร้อมชมนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ลายผ้าตรากระหมุก ผ้าอัตลักษณ์ ประจำถิ่นเมืองระยอง ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง

S 3260435 S 3260438
S 3260444 S 3260449