วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร. มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้ชัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 DSC 0423