สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ร่วมงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2566 พร้อมมอบของชำร่วยสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ9 รูป สรงน้ำพระพุทธและพระภิกษุ การแสดงของผู้สูงอายุ เกมส์การละเล่น และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลเนินพระ ณ ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวป่าชายเลน เทศบาลตำบลเนินพระ
 
IMG 3456 IMG 3461 
IMG 3622 IMG 3579