นที่ 17 เมษายน 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.และทีมงานชุมชมสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ และร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

 

S 65323079 S 65323153 
S 65323087 S 65323096