วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ. สทร. ให้การต้อนรับร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะ รับฟังบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดการด้าน VTMSให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน ในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นแนวทางนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

IMG 3837.jpeg1 IMG 3834 
IMG 3864 IMG 3862