วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวปารนีย์ บุญช่วย วิศวกร 7 และ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพัน 5 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

 

S 3940388 S 65363974 
S 65363975 S 65363977