วันที่ 21 เมษายน 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.และทีมงานชุมชมสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ทำบุญเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ และร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด

 

S 65380365 S 65380381 
S 65380390 S 65380401