วันพฤหัสบดีที่11 พฤษภาคม 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “PTT LNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” ปีที่ 14 (ครั้งที่ 1/2566) จัดโดย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี มี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉางเป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายปริมาณสัตว์น้ำ อันจะช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเล เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว ,ลูกไรปู จำนวน 6,000,000 ตัว และแม่ปูไข่ จำนวน 99 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 6,300,099 ตัว ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ.ระยอง

DSC 1443 DSC 1448
IMG 4505 IMG 4485