วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร. พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง นำเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)เพื่อรับทราบสถานการณ์ทางทะเล ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศรชล. ทราบถึงการปฎิบัติงานของหน่ายงาน ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ ศรชล. ในพื้นที่ ศรชล.ภาค1 (จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด) ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)

 S 3293210 DSC 1491 
 DSC 1487  DSC 1505