วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้ารับฟังการนำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ ที่ 3 พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาโครงการฯ ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

1 2 
3 4