ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า) ประชาชนตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลเนินพระ สมาคมเพื่อนชุมชน และภาคี ร่วมมือกันพัฒนาโครงการบูรณาการตลาดนัดพื้นถิ่น “เดินเพลินเนินพระ กรีนมาร์เก็ต” ครั้งที่ 6 โดยในครั้งนี้ สทร. จัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และกิจกรรมแลกของรางวัลสำหรับลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในงาน แจกต้นไม้เนื่องในวัน ต้นไม้แห่งชาติ ภายในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าประชมชนในพื้นที่และใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมด้านศิลปะ และกิจกรรมสำหรับครอบครัวเช่นเคย ณ ป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า)

1 2
3 4