วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)โดย นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ร่วม“โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21 จัดโดย บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับภาคเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหาดพลา-บ้านพลา และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน โดยมีนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อขยายและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน สร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ สร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย ลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 4,000,000 ตัว ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว พันธุ์หอยหวาน จำนวน 2,000 ตัว แม่พันธ์ปูม้า จำนวน 400 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 5,002,400 ตัว ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รวมถึงกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพลา-หาดพลา

IMG 6039 IMG 6053 
IMG 6072 IMG 6078