วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการฯ กนอ.พร้อมด้วย นายคณพศ ขุนทอง ผช.ผวก.ปก.3 , นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ.,นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. , และนายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง "ธรรมศาสตร์โมเดล" เป็นปีที่ 8 ต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าว มีการลงนาม MOU แสดงเจตจำนง ขับเคลื่อน ของสมาคมเพื่อนชุนร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดตัว
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 กลุ่ม และแนะนำหน่วยงาน บริษัทพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 
DSC 2255 DSC 2201 
DSC 2331 96FE13CF 8203 4079 8A44 487929F8A8C6
DSC 2018 DSC 2057