วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวปารนีย์ บุญช่วย วิศวกร 7 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. เป็นตัวแทนให้ต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเข้ารับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่ 3 พร้อมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนานโยบายการให้สินเชื่อต่อภาคอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องมากขึ้น
ณ อาคารศูนย์ประสาน และอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS
 
IMG 6249 IMG 6257
IMG 6279 IMG 6300