วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งรักษ์โลก เก็บขยะชายหาด และกิจกรรมสนับสนุนอาชีพประมงท้องถิ่น และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนของ 7..กลุ่มประมง ในวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมือง และอำเภอบ้านฉางสามัคคี ร่วมด้วยประธานกิติมศักดิ์ นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. และนายถวิล.โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด และประธาน 7 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี โดยมีผู้บริหารบริษัทอินนีออส สไตโรลูชั่น(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกสร้างการตระหนัก ถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยรอบ โดยร่วมการรณรงค์ให้ใส่ใจ และให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง สร้างการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ภายในงานมี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ พนักงานบริษัทอินนีออสฯ ผู้จัดงานในครั้งนี้ ร่วมกันทำกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 

521529 521530 
521531 521533