วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง บริษัทเอสซีแมเนจเมนท์ จำกัด และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) โดยมีนายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร กล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวนอ่าวประดู่

1 4
3 2