วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นาย ดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร. และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย( กทท.) ด้านการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 2633 DSC 2679
S 3735983 S 3735977