วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 นอกจากนี้ บริษัทเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นและรู้เท่าทันสารเคมี แอมโมเนียม และซัลฟูริกอีกด้วย ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

1 2
3 4