วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 นอกจากนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ยังมาให้ความรู้เรื่อง 5R การลดปริมาณขยะ = Reduce Reuse Recycle Refuse Renewable แก่กลุ่มประมงอีกด้วย ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ

IMG 7536 IMG 7619
DSC 2892 DSC 2890