วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. ให้การต้อนรับคณะจากสำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายสมชัย สวัสดีผล ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของโครงการฯ พร้อมบรรยายด้านการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และตัวแทนบริษัท กลุ่มที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) (PMSC) ให้รายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 ดำเนินการได้ 55.29% เร็วกว่าแผนงาน 0.01% (จากแผน 55.28%) หลังจากนั้นคณะขึ้นเยี่ยมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือเฟส3 ณ ชั้น 16 อาคาร VTMS

 IMG 7652 IMG 7642 
 IMG 7684  IMG 7686