วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา-บ้านพลา โดยมีนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร กล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 นอกจากนี้ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และ บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ยังมาให้ความรู้เรื่อง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพประมง แก่กลุ่มประมงอีกด้วย ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา-บ้านพลา

LINE ALBUM 5766 ๒๓๐๗๐๕ 53 LINE ALBUM 5766 ๒๓๐๗๐๕ 38 
LINE ALBUM 5766 1 ๒๓๐๗๐๕ 61 LINE ALBUM 5766 ๒๓๐๗๐๕ 23