วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง และผู้ประกอบการในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย ประจำปี 2566" (กนอ.สัญจร) กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา อู่ตะเภาสามัคคี โดยมีนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร กล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือ ,การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทำประมง ช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุทางทะเล และความปลอดภัยในการเดินเรือใกล้เขตพื้นที่ ก่อสร้างท่าเรือระยะที่3 นอกจากนี้ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ยังมาร่วมพูดคุยเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย แก่กลุ่มประมงอีกด้วย ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลาอู่ตะเภาสามัคคี

 IMG 8175  IMG 8204
 IMG 8169  IMG 8155