วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม ร่วมกับ นายทวีชัย โชคสมุทร ผอ.สนง. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง โครงการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค) รุ่นที่ 5 รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย พร้อมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 DSC 3194  DSC 3250
 DSC 3240  DSC 3256