วันที่ 16 พ.ย.2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีม บริษัท ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (PMSC) ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรือฯ การวางแผน การออกแบบ กระบวนการก่อสร้างโครงการจากแผนภาพโมเดล เพื่อช่วยให้เข้าใจ “ภาพรวม”ของโครงการ ผ่านโมเดลจำลอง พร้อมชมทัศนียภาพพื้นที่พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ ศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 1 2 
3 4