วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สํานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ( สทร. ) พร้อมผู้ประกอบการพื้นที่ และจิตอาสา ชุมชนในพื้นที่ โดยรอบป่า และนักศึกษาทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรอบชุมชน ณ ป่าชุมชน ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

5 6 
7  8