วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 และเจ้าหน้าที่ร่วมเปิด “ธนาคารเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน” ณ พื้นที่ ป่าชายเลน ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นประธาน ซึ่งโครงการฯ เกิดจากความร่วมมือของ เทศบาลตำบลเนินพระฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ภาคเอกชน CSRและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์กล้าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ที่ทรุดโทรมและเติมความสมบูรณ์ ของป่าชายเลนในจังหวัดระยอง

1 2 
3 4