วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและจัดงานห่มพระเจดีย์กลางน้ำ ประจำปี 2566 ณ. วัดปากน้ำสมุทร จ.ระยอง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566

 5