วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน จัดอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุก กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2566 ณ มีสุขฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา ต.กระเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีนางจุไรศรี ไชยศรี ผช.ผอ.สนพ.กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

405276037 1832165997230468 1075584323431505765 n 405297116 1832165930563808 4897829665546109661 n
405325136 1832167040563697 581229718468475883 n 406587065 1832165927230475 4467299852946827199 n