วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง Press For run on the Beach ครั้งที่ 3 ณ ตลาดวาฬน้อย ชายทะเล หาดแม่รำพึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน รักการออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรง เป็นเกราะป้องกันโรคภัยต่างๆ จัดโดยกลุ่ม พันธมิตรข่าว สื่อมวลชน จังหวัดระยอง ช่วงระยะเวลาการจัดงาน ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หร่อยริมเล ชม-ชิม-ช็อป เทศกาลอาหารหาดแม่รำพึง กิจกรรมเกมส์ แลกรางวัล กิจกรรมสอยดาว มีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด ชมดนตรี แสงสีเสียง รำวงย้อนยุค รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายงานวิ่ง จะนำไปสมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบแก่โรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตะพง จ.ระยอง

 S 10223626 1