วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.ร่วมรับมอบที่ดิน ที่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาท่าเรือ ระยะที่ 3 โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นตัวเเทนในการรับมอบที่ดิน จากคณะกรรมการชุมชนฯ ณ ที่ดินในบริเวณซอยสุขุมวิท 46 โดยที่ดินดังกล่าวจะใช้ประโยชน์ในการสร้างศาลาอเนกประสงค์ และที่ทำการชุมชนซอยประปา ที่ดินทั้งหมด 200 ตรว. ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการชุมชนซอยประปา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

IMG 7583 IMG 7523
IMG 7535 IMG 7667