วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่เรือรักษ์นที สทร. 01 และ สทร. 02 จำนวน 2 ลำ ร่วมปฎิบัติการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูปะการังและชายหาด (มอป.) ในการนำทีมนักดำน้ำ เก็บข้อมูล ติดตามตรวจสอบการวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง พื้นที่เกาะสะเก็ด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเสด้วยฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการังด้วยนวัตกรรมจาก CPAC 3D Printing Solution และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลักดันให้เกาะสะเก็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลให้เป็นฐานทรัพยากร ประมงอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

 51676 51677 
 51689  51691