วันที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการ ECO ทีม นำโดยนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. เข้าร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และส่งเสริมการมีทักษะอาชีพให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ เป็นความตั้งใจ ของการนิคมอุตสาหกรรม และ ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมๆกับ ให้สังคมให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ร่วมให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับ “ผู้ก้าวพลาด” ได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจะเริ่มโครงการเร็วๆนี้

IMG 7710 IMG 7704 
IMG 7737 IMG 7790