วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.ร่วมกิจกรรม “เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2566”ภายใต้โครงการ "ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ"ณ แปลงนาผืนสุดท้ายใจกลางเมืองระยอง หมู่ที่ 5 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมี นายวรรณวิทย์ วรรณประเสริฐ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโครงการปลูกข้าววันแม่ และกิจกรรมสืบสานประเพณี "ปลูกข้าววันแม่...เก็บเกี่ยววันพ่อ"ประจำปี 2566 โดยกำหนดเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติรวมถึงเป็นวันชาติของประเทศไทย และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา และเกี่ยวข้าวให้อยู่คู่กับชุมชม มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สมาคมเพื่อนชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

 DSC 9198  DSC 9231
 DSC 9265  DSC 9298