วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ผู้แทน ผอ.สทร. ร่วมเป็นสักขีพยาน รับมอบโครงการ ปรับปรุงห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โดยมีนางนภัส ทอมุด ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ พร้อมด้วยนางหัชกช สนิทวาจา ประธานกรรมการสถานศึกษา และทีมคณะกรรมการสถานศึกษา รับมอบจากนายศุลีพันธ์ มาละวรรณโณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Vencorex และบริษัทในเครือ GC ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดอนามัยในโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 552622