วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายวัชระ กันตังกุล ผช.ผอ.สนพ. และ นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน การออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ในงาน "รวมรัก รวมน้ำใจ สานสายใย สู่พี่น้องระยอง“ ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง สวนศรีเมือง เพื่อใช้ในการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดระยอง ร่วมงาน

DSC 9321 DSC 9325
DSC 9369 DSC 9349