วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปีที่ 14 ( ครั้งที่ 2/2566 ) ซึ่งจัดโดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของกลุ่ม และเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อปล่อยสู่แหล่งอนุรักษ์ สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ลูกไรปู จำนวน 3,000,000 ตัว ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 750,000 ตัว ลูกปลากะพงขาว จำนวน 7,000 ตัว แม่พันธุ์ปูม้าจำนวน 99 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,757,099 ตัว

 

DSC 9482 DSC 9508
DSC 9529 DSC 9548