วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 และคณะเจ้าหน้าที่มอบ ซั้งกอ จำนวน 20 กอ ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ ซึ่งจะอนุรักษ์สัตว์ทะเลได้พื้นที่ถึง1 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง ช่วยฟื้นฟูปริมาณสัตว์น้ำ คืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศร่วมกับชุมชนชายฝั่ง และเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยองต่อไป

DSC 9392 DSC 9386
DSC 9376 DSC 9372